Skip to content

Wat is passend financieren?

Het financieren van een onderneming kan ingewikkeld zijn. Wij doen daar het liefst zo eenvoudig mogelijk over. Om het makkelijker te maken, kiezen wij voor passend financieren. Voor wat dat inhoudt vind je hier.

Passend financieren is maatwerk

Geen ondernemer is gelijk. Dit geldt ook voor haar of zijn financieringsvraag. De één vraagt financiering voor een uitbreiding van het bedrijfspand, de ander wil extra liquiditeit. Ongeacht de financieringsvraag, is het belangrijk dat je als mkb’er een passende financiering aangeboden of geadviseerd krijgt en dat is maatwerk. De erkende financiers en financieringsadviseurs verzorgen voor elke mkb-financieringsvraag het juiste maatwerk met heldere uitleg en voorwaarden.

Werkwijze passend financieren

De erkende financier en adviseur onderscheiden zich door hun duidelijke werkwijze. De belangrijkste kenmerken van deze werkwijze zijn:

  • Vertrouwelijk en zorgvuldig tijdens het hele proces
  • Transparant over tarieven en provisies
  • Verantwoord, geen overkreditering
  • Vakdeskundig, verstand van financieringen en processen
  • Klantbelang staat voorop

Vind je passende
financiering

Vul in en kies aan de hand van acht korte vragen welke financiers de meest passende financiering bieden en leg direct contact met een passende financier. Stichting MKB Financiering heeft geen commercieel belang en uw data wordt niet opgeslagen.

Vind je adviseur

Laat je adviseren door een Erkend Financieringsadviseur
MKB voor een onafhankelijk en passend advies. Voor
meer informatie klik je hier.

MKB Financiers met keurmerk

Keurmerk Erkend MKB Financier

MKB financiers die voldoen aan de eisen voor passend en verantwoord financieren aan ondernemers komen in aanmerking voor het Keurmerk Erkend MKB Financier. Zij krijgen dit keurmerk na hun aanmelding en een succesvolle audit van een onafhankelijk deskundige. Bij de audit wordt o.a. uitgegaan van de eisen die zijn vastgelegd in de Gedragscode Erkend MKB Financier. De onderstaande mkb financiers voldoen aan deze eisen en hebben het keurmerk. Voor meer over het keurmerk Erkend MKB Financier klik je hier. Klik op het logo voor meer informatie over de financier.

Adviseurs met keurmerk

Erkende Financieringsadviseurs MKB voldoen aan de gedragscode en eisen met betrekking tot kennis en integriteit van het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. In deze gedragscode zijn ook afspraken vastgelegd over transparantie van tarieven en provisies, vertrouwelijkheid en het dienstverleningsproces. De erkende adviseur zal haar functie professioneel en zorgvuldig uitvoeren gedurende alle fases van het financieringsproces: van oriëntatie, voorbereiding en analyse tot het aanvragen en begeleiden van het verstrekken van de financiering. Voor meer over de erkende adviseurs en het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB klik je hier.

Keurmerk Erkend MKB Financier Adviseurs met keurmerk