Skip to content

Welke adviseur?

De afgelopen jaren zijn er tal van nieuwe financieringsvormen, aanbieders en financieringsadviseurs op de markt gekomen. Voor de ondernemer die op zoek is naar financiering is deze ontwikkeling een goede zaak, maar maakt een keuze uit het aanbod er niet eenvoudiger op. Zoek je een gedegen advies en een financiering die past? Kijk en kies dan voor een adviseur met het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB.

Logo Keurmerk Adviseur

Kies een adviseur
met een keurmerk

Om voor ondernemers de toegang tot kwalitatief goede financiering te verbeteren is er het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Dit keurmerk bevat onder meer een gedragscode. Hierin zijn afspraken vastgelegd over transparantie van tarieven, provisies en vertrouwelijkheid. Ook wordt in de gedragscode eisen gesteld aan het niveau van de financieringsadviseur en het financieringsadvies. Tevens kan je terecht bij  een onafhankelijk Klachtenloket (Kifid). Als ondernemer kun je van een erkende adviseur een verantwoorde, passende financiering verwachten.

Up-to-date, gekwalificeerd en meer

De erkende financieringsadviseur is professioneel, deskundig en onderschrijft de gedragscode. De erkende adviseur wordt door een onafhankelijke commissie getoetst op zijn financieringskennis. Deze kennis wordt zowel mondeling als door middel van een schriftelijk examen beoordeeld. Elk jaar houdt de adviseur zijn bekwaamheid verplicht up-to-date, met Permanente Educatie (PE – punten), door het bijwonen van workshops en seminars.  

Gedragscode

De gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB is online beschikbaar

Een erkende adviseur is:

  • Deskundig
  • Onafhankelijk
  • Transparant
  • Betrouwbaar.

Crowdfunding, Microfinanciering, Direct Lending, Factoring, Vastgoedfinanciering. Welke financier en financieringsvorm past bij jouw onderneming?