Skip to content

Factoring

Factoring is één van de vormen van objectfinanciering. Objectfinanciering is een zakelijke financiering die in directe relatie staat met de investering: er zijn drie vormen van objectfinanciering: vastgoedfinanciering (onroerend goed), leasing (bedrijfsmiddelen) en factoring (debiteuren). Factoring is debiteurenfinanciering: de onderneming draagt zijn debiteuren over aan een factormaatschappij. De factormaatschappij betaalt goedgekeurde vorderingen onmiddellijk uit onder […]