Skip to content

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. Er zijn twee varianten: • Het centrale kasmodel: mkb ondernemers stellen via een gemeenschappelijke kas middelen ter beschikking aan anderen die behoefte hebben aan financiering.• Het community fundig model, ofwel bemiddelingsmodel: Ondernemers/investeerders die […]