Skip to content

Leasing

Leasing is één van de vormen van objectfinanciering. Objectfinanciering is een zakelijke financiering die in directe relatie staat met de investering: er zijn drie vormen van objectfinanciering: vastgoedfinanciering, leasing (bedrijfsmiddelen) en factoring (debiteuren). Bij leasing wordt financiering verstrekt op specifieke activa. De meest bekende vorm is autolease, maar ook andere activa zijn te leasen: productieapparatuur, […]