Skip to content

Werknemersparticipatie

Werknemersparticipatie (WNP) is een instrument waardoor medewerkers van een bedrijf kunnen deelnemen in (certificaten van) de aandelen van hun werkgever. De medewerkers participeren (investeren) in het kapitaal en worden op deze maniermede-eigenaar. Dit leidt tot een versterking van het eigen vermogen van de onderneming. Hierdoor wordt de leencapaciteit van het bedrijf vergroot. Het primaire doel […]